Get your English ready...
be-school

Medzinárodné skúšky

Business English School odborne pripravuje dospelých poslucháčov na medzinárodné jazykové skúšky
z angličtiny alebo nemčiny: 

Typ a charakteristika skúšok - čítajte nižšie.


Skúšky z anglického jazyka: 
TOEFL, Cambridge a IELTS a SAT.


 • Jazyková skúška TOEFL 
  TOEFL (Test of English as a Foreign Language/ Test z angličtiny ako cudzieho jazyka) je jazykový test overujúci úroveň praktického ovládania angličtiny. Teda nemeria len to aké vedomosti z angličtiny kandidát má, ale ako v angličtine komunikuje a ako angličtinu používa.
  TOEFL používajú mnohé certifikačné organizácie či štipendijné agentúry na hodnotenie úrovne znalosti anglického jazyka. Výsledok TOEFL testu je platný 2 roky. 

  Test vyhľadávajú kandidáti, pre ktorých angličtina nie je rodný alebo prvý jazyk. Hlavné dôvody:

  • záujem o štúdium na zahraničnej škole,
  • imigračné účely,
  • získanie víz,
  • získanie pracovného povolenia v lekárskych zariadeniach,
  • pre špecializované profesie,
  • kandidáti si chcú otestovať svoje vedomosti z angličtiny.


 • Jazyková skúška Cambridge

  Cambridge skúšky sú jazykové skúšky, ktoré hodnotia angličtinu na akademickej úrovni. Sú uznávané univerzitami a zamestnávateľmi v súkromnom a verejnom sektore po celom svete. Certifikát je medzinárodne uznávaný a platí celoživotne. 

  Pre koho sú certifikáty určené? 

  • pre študentov, záujemcov o vysokoškolské štúdium v zahraničí 
  • pre pracujúcich, ktorí potrebujú dokladovať vedomosť z jazyka na istej úrovni kvôli práci
  • pre všetkých, ktorí chcú mať oficiálny doklad o svojej jazykovej úrovni a motivovať sa k ďalšiemu štúdiu

 • IELTS


  Skúška IELTS je svetovo najpopularnejšou jazykovou skúškou z anglického jazyka. Je doporučovaná pre tých záujemcov, ktorí chcú pracovať, študovať alebo žiť v zahraničí. Líši sa od vyššie spomínaných skúšok a má obmedzenú platnosť - 2 roky.
  Veľkou výhodou skúšky je to, že sa nemôže stať , že skúšku nazvládneze. IELTS test vám ukáže podľa dosiahnutého hodnotenia na akej úrovni je vaša angličtina.

  Sú 2 typy IELTS skúšky:
  • IELTS Academic - pre uchádzačov o zahraničné štúdium 
  • IELTS General Training - pre uchádzačov o prácovnú pozíciu v zahraničí


 • SAT (Scholastic Aptituted Test)

  SAT je jeden z najvýznamnejších štandardizovaných testov používaných v súčasnosti na overenie študijných predpokladov pri prijímaní uchádzačov na vysoké školy v USA a taktiež niektoré vybrané vysoké školy v iných krajinách.
  Patrí medzi testy logického myslenia a štandardne ho absolvujú všetci študenti amerických stredných škôl v rámci posledného ročníka.

  Otázky v teste sú založené na nadobudnutých vedomostiach zo strednej školy a zahŕňajú viacero oblastí:
  • 1.časť hodnotí porozumenie textu, písanie a jazykové schopnosti
  • 2. časť hodnotí matematické schopnosti
  • voliteľná esej

 


Skúšky z nemeckého jazyka pre manažérov sú :


Goethe inštitút

WiDaF

Skúška WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) je určená na testovanie znalosti nemeckého jazyka v pracovnom a obchodnom prostredí. Firmy využívajú WiDaF ako nástroj na meranie efektivity školenia, certifikácie ako aj selekcie pracovníkov. Skúška vznikla v roku 1990 a bola vytvorená Nemecko-Francúzskou obchodnou komorou. WiDaF je testom výberu správnych odpovedí a skladá sa zo 150 testových otázok. Skúška sa hodnotí v rozpätí od 0 do 990 bodov. Má 3 osobitné rámce bodovania : slovná zásoba, čítanie, počúvanie.

Súbory na stiahnutie

Cenník Príprava

Galéria

 

Manažérske skúšky


M.Kručinský
Ing.Blizniak


 

Nájdete nás aj na Facebooku
facebook-buttons-28-56-

© BE - school
Všetky práva vyhradené.
Business English School, s.r.o.
Andreja Kmeťa 13
Martin, 036 01
www.be-school.sk