Get your English ready...
be-school
Výuka študenti

Všeobecné podmienky

Pri realizácii jednotlivých kurzov je nutné dodržiavať Všeobecné podmienky. Tieto podmienky definujú postup pri riešení rôznych situácií v priebehu výuky.


Prihlásením sa študentov do jednotlivých kurzov študenti potvrdzujú akceptáciu a súhlas s uvedenými Všeobecnými podmienkami (ako súčasť prihlášky).


Študenti sú povinní sa riadiť pokynmi a pravidlami, uvedenými vo Všeobecných podmienkach.


Dohody, ktoré sa líšia od všeobecných podmienok, si vyžadujú písomné potvrdenie spoločnosťou Business English School aby boli platné. Tieto dohody sa môžu meniť len písomnou formou. Súbory na stiahnutie

Všeobecné podmienky

 
 

Nájdete nás aj na Facebooku
facebook-buttons-28-56-

© 2010 BE - school
Všetky práva vyhradené.
Business English School, s.r.o.
Andreja Kmeťa 13
Martin, 036 01
www.be-school.sk