Get your English ready...
be-school
Výuka študenti

Kurzy AJ pre žiakov

Si žiak alebo študent vo veku 10 - 15 rokov a máš záujem o angličtinu za účasti anglického lektora v kolektíve so svojim kamarátmi ?

 

Aj tento rok otvárame kurz - Young Learners, zameraný práve na túto vekovú kategóriu


- po kvintu na osemročnom gymnáziu vrátane,

- po terciu na šesťročnom gymnáziu vrátane,

- po primu na štvorročnej strednej škole vrátane,

- po posledný ročník základnej školy vrátane.

 

V centre Martina (blízko hlavnej pošty) - v našich jazykových centrách máme multimediálne učebne, aby si nemusel cestovať krížom-krážom cez Martin (alebo dokonca mimo mesto). 

 

Kurzy sú v popoludňajších hodinách 13.00 hod. - 18.00 hod a sú otvorené  bez ohľadu na to, akú školu navštevuješ. Kurzy sú určené pre úroveň jazyka A1, A1/A2.

Zober svojich kamarátov a prídite medzi nás !

 

Obsahom kurzu je :

 

- zlepšenie komunikačných zručností žiakov (výuka prebieha v prevažnej miere v angličtine)

- skvalitnenie jazykovej zásoby

- odstránenie psychologickej bariéry z hovorenia anglicky (žiaci komunikujú počas celej vyučovacej hodiny)

- osvojenie si skúseností z projektovej činnosti v anglickom jazyku (žiaci v tímoch alebo jednotlivo spracovávajú projekty)

- príprava žiakov na možnosť vykonania medzinárodnej skúšky pre úrovne A1 až C2

 

 

Kto vyučuje :

 

- lektormi sú anglickí a slovenskí lektori so skúsenosťami vzdelávania tejto vekovej kategórie

- lektori presne vedia, aké sú požiadavky na skúšky a preto ťa na ne kvalitne pripravia

 

Forma kurzu :


- pracovné skupiny do 12 žiakov

- frekvencia kurzu 2 x 1 vyučovacia hodina týždenne alebo 1 x 1 vyučovacia hodina. Výuka prebieha pondelok až piatok

- 1 vyučovacia hodina = 60 minút

- bezplatné vstupné testy na úvod kurzu (správnosť zaradenia nových žiakov do adekvátnej vyučovacej skupiny)

- možnosť bezplatnej návštevy na ukážkovej hodine (po telefonickom alebo osobnom dohovore s vedúcim lektorom 0905 325697)

 


Cenník kurzu  - Cenník žiaciGaléria

 

Young Learners


Praca v paroch


 
 

Nájdete nás aj na Facebooku
facebook-buttons-28-56-

© 2010 BE - school
Všetky práva vyhradené.
Business English School, s.r.o.
Andreja Kmeťa 13
Martin, 036 01
www.be-school.sk