Get your English ready...
be-school
Výuka študenti

Kurzy AJ pre študentov

Kurzy sú určené pre nasledujúcu vekovú kategóriu :

 - od sexty na osemročnom gymnáziu vrátane,

- od kvarty na šesťročnom gymnáziu vrátane,

- od primy na štvorročnej strednej škole vrátane.


Kurzy sú zamerané na zlepšenie komunikačnej schopnosti študenta (dominantná stránka kurzu). Sú realizované interaktívnou formou - účastníci sú vedení k častým dialógom, prezentáciám projektov, skupinovej činnosti a pod. Kurzy sú určené pre úroveň A2/B1, B1/B2, B2 exam, C1 exam, C2 exam.


Počas výuky sú spracovávané video záznamy, ktoré sú následne analyzované a slúžia ako jeden z podkladov na zlepšovanie jazykové prejavu študenta. Zároveň sa pracuje s množstvom informácií z internetu resp. všeobecne prístupných zdrojov. Pri výuke je využívaná moderná didaktická technika - interaktívne tabule, A/V technika, wi-fi technológia.


Dôraz je kladený na výuku počas hodiny (minimum domácich úloh). Lektormi sú pedagogickí pracovníci zahraniční, ako i slovenskí. Lektori sa striedajú počas semestra so snahou čo najviac pripraviť študentov na kvalitné chápanie slovného prejavu anglicky hovoriach ľudí a schopnosti v angličtine kvalitne vyjadriť svoje názory a postoje.


Maximálny počet študentov v skupine je 8. Cenník kurzov študentov pre školský rok 2020/2021 je umiestnený vpravo v podkapitole Cenník študenti.


Študenti, ktorí navšetvujú prípravné kurzy v našej škole, sa sami rozhodnú či chcú absolvovať medzinárodné skúšky na niektorej z úrovní A1, A2, B1, B2, C1, C2 resp. kedy ich absolvujú.


Naši lektori odborne pripravujú poslucháčov na úspešné absolvovanie medzinárodných jazykových skúšok TOEFL, IELTS, Cambridge a SAT test.
 Ponúkame:

- Prípravné kurzy na medzinárodný certifikát B2 a vyššie

- Prípravné kurzy na medzinárodný certifikát B1

- Zdokonalovacie kurzy - General English

- Základné kurzy - Basic English


Viac informácií nájdete v podkapitole Medzinárodné skúšky.Galéria

 

B2_C1 exam


 

B1B2
 
 

Nájdete nás aj na Facebooku
facebook-buttons-28-56-

© 2010 BE - school
Všetky práva vyhradené.
Business English School, s.r.o.
Andreja Kmeťa 13
Martin, 036 01
www.be-school.sk