Get your English ready...
be-school
Výuka manažéri

Zahraničné kurzy

Program Adults - veková kategória nad 18 rokov

 

Business English School organizuje od roku 2010 každý rok štúdium angličiny v Liverpoole (UK) tak pre skupiny ako aj jednotlivcov. Tieto jazykové kurzy bežia celoročne !

 

To znamená, že je možné si zvoliť termín realizácie kurzu, ktorý Vám najviac vyhovuje. Zároveň si môžete zvoliť dĺžku realizácie kurzu v týždňoch. Minimálna dĺžka kurzu je 2 týždne.

 

Naša škola úspešne spolupracuje s Liverpool School of English, British Council akreditované centrum, ktorá patrí medzi školy ponúkajúce vysokú kvalitu výuky anglického jazyka v UK.

Kurzy angličtiny sú ponúkané pre záujemcov všetkých úrovní, ako krátkodobé alebo dlhodobé semestrálne kurzy, špeciálne kurzy vrátane IELTS, prípravné kurzy na City&Guilds a Cambridge skúšky, kurzy kombinované so získavaním pracovných skúseností, ako aj tréningové kurzy pre učiteľov.

 

Súčasťou pobytu je aj sociálny program - "teambuilding" aktivity a jedno/dvojdňové výlety do Londýna, Edinburgu alebo Yorku.

V prípade skupinových kurzov (viac ako 5 poslucháčov) zabezpečí Business English School slovenského delegáta, ktorý je v mieste realizácie jazykového kurzu počas celej doby pobytu poslucháčov a pomáha im pri riešení náročnejších situácií (pokiaľ vzniknú).

 

Informácie o kurzoch:  

 

General English study

Založené na komunikácií v priateľskom medzinárodnom prostredí :
- Standard course: 15 hodín / týždeň
- Intensive course: 21 hodín/ týždeň

Kurz je zameraný na skvalitnenie hlavne komunikačných schopností poslucháčov. Témy sú volené z každodenného života, čo umožňuje zúčastniť sa kurzu nie len manažérom spoločností, no i vysokoškolákom, stredoškolskej mládeži, či ktorémukoľvek záujemcovi, spĺňajúceho uvedenú vekovú kategóriu.

 

Examination preparation courses 

Ide o kombináciu General English a Examination Specific classes, ktoré sú orientované na vybudovanie zručností potrebných pri medzinárodných skúškach. Touto kombináciou si poslucháči rozšíria svoje  znalosti angličtiny na úrovni od Intermediate (FCE),  Upper Intermediate (FCE or CAE) až Advanced (CAE) level.

 

Specialist English courses

Individual Tuition

Individuálne štúdium je vhodné ako doplnok k General English. Plán vyučovania je zostavený podľa požiadaviek poslucháča a dohody s lektorom.   

 

English and work placement

Tento kurz zahŕňa General English spolu s možnosťou vykonávať neplatenú prácu v anglickom prostredí. Minimálna doba kurzu sú 3 týždne, kde 1 týždeň je General English kurz a 2 týždne Work Placement (neplatená práca
v anglickom prostredí). Maximálna doba pracovného umiestnenia je 12 týždňov.

Cieľom kurzu je skvalitniť komunikačné schopnosti poslucháča a dať mu možnosť preveriť si svoje komunikačné zručnosti priamo vo výkone pracovných činností v anglickom prostredí.

Podmienkou tohto programu je ovládanie angličtiny na úrovni  intermediate alebo vyššie, pričom program nebeží počas júla a augusta.   

 

Teacher training programe

Tento program je ponúkaný pre učiteľov angličtiny v rámci EU a môže byť financovaný z Európskych fondov. Kurz prebieha niekoľkokrát počas roka pri naplnení minimálneho počtu uchádzačov alebo na požiadanie, ak ide o skupinu 10 a viac záujemcov.

Program trvá 2 týždne = 50 hodín.

 

   "Obchodné podmienky realizácie stáže" nájdete nižšie.Súbory na stiahnutie

Obchodné podmienky

 
 

Nájdete nás aj na Facebooku
facebook-buttons-28-56-

© 2010 BE - school
Všetky práva vyhradené.
Business English School, s.r.o.
Andreja Kmeťa 13
Martin, 036 01
www.be-school.sk