Get your English ready...
be-school
Výuka manažéri

Profil spoločnosti

Business English School je súkromná jazyková škola pôsobiaca na Slovensku od roku 2007.

ets_certifikt_x_400.Je akreditovaným vzdelávacím centrom spoločnosti ETS Global s právom pripravovať poslucháčov na medzinárodné skúšky v súlade s podmienkami Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF) pre úrovne A1, A2, B1, B2, C1, C2 a Business english.

 

Medzinárodný tím lektorov zabezpečuje prípravné kurzy na medzinárodné jazykové skúšky z anglického jazyka TOEFL, Cambridge, IELTS, City&Guilds a TOEIC.

Pre nemecký jazyk sú to medzinárodné jazykové skúšky WiDaF.

 

Škola má vybudované školiace priestory na profesionálnej úrovni (využívanie multimediálnych vzdelávacích pomôcok, interaktívnej tabule, wi-fi konektivity, SW vzdelávacích programov, samovzdelávacích pomôcok - CD resp. DVD, knižnica anglickej literatúry pre poslucháčov školy, a pod.).

 

Škola sídli v centre mesta na adrese : Andreja Kmeťa 13, Martin (BC Slovan pri hlavnej pošte). Pre lepšiu orientáciu si kliknite na "Kontakt" vpravo hore na web stránke. Pre vekovú kategóriu 11 - 14 ročných sme otvorili nové vzdelávacie centrum na ZŠ P.Mudroňa.

 

Základnú charakteristiku realizovaných kurzov si môžete prečítať v jednotlivých podkapitolách.

 

Teším sa na spoluprácu s Vami.

 

 

Ján SúkeníkSúbory na stiahnutie

článok TZ
Článok TT
článok Telegraf

 
 

Nájdete nás aj na Facebooku
facebook-buttons-28-56-

© 2010 BE - school
Všetky práva vyhradené.
Business English School, s.r.o.
Andreja Kmeťa 13
Martin, 036 01
www.be-school.sk