Get your English ready...
be-school
Výuka manažéri

Všeobecné podmienky

Pri realizácii jednotlivých kurzov je nutné dodržiavať Všeobecné podmienky. Tieto podmienky definujú postup pri riešení rôznych situácií v priebehu školiaceho cyklu. Pri prihlásení sa študentov do jednotlivých kurzov zároveň potvrdzujú akceptáciu a súhlas s uvedenými Všeobecnými podmienkami (ako súčasť prihlášky).


Poslucháči sú povinní sa riadiť pokynmi a pravidlami, uvedenými vo Všeobecných podmienkach.


Dohody, ktoré líšia od všeobecných podmienok vyžadujú písomné potvrdenie spoločnosťou Business English School aby boli platné. Tieto dohody sa môžu meniť len písomným oznámením.Súbory na stiahnutie

Všeobecné podmienky

 
 

Nájdete nás aj na Facebooku
facebook-buttons-28-56-

© 2010 BE - school
Všetky práva vyhradené.
Business English School, s.r.o.
Andreja Kmeťa 13
Martin, 036 01
www.be-school.sk