Get your English ready...
be-school
Výuka študenti

IELTS

Príprava na medzinárodné jazykové skúšky

 

Čo vlastne IELTS znamená?

IELTS je skratka pre International English Language Testing System. IELTS je medzinárodne uznávaná skúška vypovedajúca o Vašej celkovej úrovni znalosti angličtiny.
Táto skúška je uznávaná v Austrálii, na Novom Zélande, v USA, vo Veľkej Británii aj imigračnými úradmi a profesionálnymi organizáciami.

 

Kedy a kde je možné skúšku absolvovať?

IELTS skúšky je možné podstúpiť každý mesiac v oficiálnych IELTS testovacích centrách. Je však potrebná rezervácia dopredu, aby ste si zaistili možnosť zložiť skúšku.

 

O čom táto skúška vypovedá?

Skúška sa skladá zo štyroch častí - čítanie, písanie, posluch a hovorená časť.

Bodová stupnica IELTS má rozsah 1 - 9 bodov, pre prijatie na univerzitu je spravidla potrebných 6,0 - 6,5 bodov.
Výsledky IELTS skúšok môžete využiť pri žiadosti o prijatie na univerzitu, odbornú školu, TAFE, ale budete ich potrebovať aj ako súčasť žiadosti pre trvalý pobyt v Austrálii!

 

Kde je najbližšie miesto na vykonanie skúšky (voči mestu Martin) ?

Address:
IELTS Administrator
Panska 17
Bratislava
811 01

Tel: +421 2 5443 10 74                  Fax: +421 2 5443 03 69
Email: info@britishcouncil.sk        Web: www.britishcouncil.org/slovakia-exams-ielts.htm

Test Fee: podľa platného cenníka

 

IELTS (International English Language Testing System) - táto skúška má dva typy

 

General IELTS (určený pre študentov, ktorí majú záujem študovať napr. na odbornej škole)

Academic IELTS (určený pre študentov, ktorí chcú študovať na univerzite)

 

General IELTS

Táto skúška sa doporučuje pre kandidátov, ktorí plánujú ísť pracovať či študovať do anglicky hovoriacej krajiny.

Skúška preverí Vašu angličtinu s dôrazom na bežnú konverzáciu v každodennom živote či bežnom pracovnom prostredí.

General IELTS sa takisto používa ako doklad o urovni znalosti Vašej angličtiny pri žiadostiach o trvalý pobyt (emigrácii) do Austrálie, Kanady či Nového Zélandu.

Academic IELTS

Výsledky z tejto skúšky vypovedajú, či je kandidát na dostatočnej úrovni pre štúdium na vyskoškolskej úrovni v anglickom prostredí.
Pokiaľ teda chcete študovať na univerzite v anglicky hovoriacej krajine, je to skúška, ktorú budete pravdepodobne potrebovať. Minimálny počet bodov pre prijatie na univerzitu sa spravidla pohybuje medzi 6.5 a 7.5 bodmi. 
 

Nájdete nás aj na Facebooku
facebook-buttons-28-56-

© 2010 BE - school
Všetky práva vyhradené.
Business English School, s.r.o.
Andreja Kmeťa 13
Martin, 036 01
www.be-school.sk