Get your English ready...
be-school
E-learning

E - learning lektori

Dovoľte nám predstaviť našich vynikajúcich lektorov, certifikovaných ako učiteľov anglického a nemeckého jazyka, a tiež rodených anglicky a nemecky hovoriacich učiteľov, ktorí majú bohaté skúsenosti z vyučovania zahraničných ľudí.

Profily učiteľov :   

 

 

lubica_400_09Ľubica - učiteľ angličtiny so skúsenosťami z USA a Anglicka, TESOL certifikát

Ako učiteľ, ktorý pracoval v USA a Anglicku dlhšiu dobu, som si vytvorila špeciálny prístup k vyučovaniu angličtiny ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom spojení

s anglicky hovoriacimi krajinami, či už ako študenti, pracujúci alebo biznis profesionáli.

Veľmi rada povzbudzujem mojich študentov, nových alebo tých, ktorí sa vracajú
k angličtine po dlhšej prestávke,  v ich prvých pokusoch pri čitani, rozprávani alebo písaní. Čerpám zo svojich skúseností a dokážem nájsť vhodný spôsob ako učiť sa naučiť angličtinu. 


Mám čistú výslovnosť so znakmi britskej angličtiny, použivam rôzne zaujímavé materiály získané
v zahraničí a robím praktické konverzácie s využitím gramatiky a cielenej slovnej zásoby .
Dobre poznám svet  podnikateľov a súvisiace jazykové a kultúrne charakteristiky.  Mám skúsenosti s prípravami prezentácií, precvičovaní výslovnosti, trénovania sebaistoty a plynulosti vo vyjadrovaní.
Keďže neustále pracujem so študentmi, ktorí potrebujú angličtinu na rôzne skúšky, a tiež s biznis profesionálmi, ktorí pripravujú svoje prvé stretnutia, ponúkam svoje skúsenosti na konzultácie
k oblastiam vyžadujúcim zlepšenie.

   
 

 Iveta - vyštudovaivetaný odbor Nemecký jazyk,  doktorát z nemeckého jazyka


Mám dlhoročné skúsenosti s  výučbou daného jazyka rôznych vekových kategórií, ako aj  s výučbou priamo v Nemecku na stredných školách. Aktívne sa zúčastňujem seminárov, vzdelávaní organizovaných rôznymi inštitúciami ako sú Goethe inštitút, Slovenský zväz germanistov a učiteľov nemeckého jazyka či metodicko-pedagogické centrum. Touto cestou získavam neustále nové informácie v oblasti metód výučby, učebných materiálov a prehľad vo všeobecnom trende výučby cudzích jazykov. Pracovala som aj v tíme pripravujúcom novú formu maturitnej skúšky z nemeckého jazyka.


Všetky moje doterajšie aktivity mi umožňujú pripraviť hodinu podľa individuálnych potrieb poslucháčov, či už v oblasti všeobecnej nemčiny, zdravotníctva, cestovného ruchu, obchodnej nemčiny, konverzačných hodín. Silnou motiváciou stále pracovať na sebe a poskytnúť svojim poslucháčom kvalitné hodiny nemčiny je získané ocenenie Európsky učiteľ jazykov roka 2005.

Výučbu nemčiny nepovažujem len za svoje zamestnanie. Je  mojím koníčkom, mojou srdcovou záležitosťou.

 
   

matka_02Martina - učiteľ nemeckého jazyka,

 

ako vyštudovaná germanistka mám dlhoročné skúsenosti s výučbou nemeckého jazyka nielen na Slovensku ale aj v zahraničí, kde som dlhší čas pôsobila ako lektorka nemeckého jazyka na strednej škole v Taliansku. Absolvovala som niekoľko zahraničných stáží v nemecky hovoriacich krajinách, kde som mala možnosť zoznámiť sa s rôznymi technikami výučby nemeckého jazyka. Naďalej sa aktívne zúčastňujem na seminároch týkajúcich sa metodiky vyučovania cudzích jazykov a zapájam sa do rôznych projektov zameraných na zaktraktívnenie a skvalitnenie výučby nemeckého jazyka. Mám skúsenosti z oblasti tlmočníctva a prekladateľstva z oblasti cestovného ruchu, zdravotníctva a záchranárskej techniky.

 

Svojim študentom ponúkam v prvom rade výbornú znalosť predmetu výučby, zručnosť pripraviť hodnotný program, znalosť metód učenia a učenia sa dospelých, schopnosť motivovať k učeniu a aktivovať študentov.

Disponujem komunikačnými zručnosťami, bezchybnou výslovnosťou, tvorivosťou, empatiou ako aj zručnosťou pripraviť a viesť vyučovaciu hodinu s ohľadom na cieľ vzdelávania. Viem pracovať s rôznymi učebnými pomôckami a didaktickou technikou, dávať a prijímať spätnú väzbu, aktívne počúvať, ovládam techniku kladenia otázok.

Svojich študentov vediem k aktívnej spolupráci pri dosahovaní spoločného cieľa, ktorým je znalosť nemeckého jazyka  v ústnej i písomnej komunikácii.


 

 

dianadoleDiana -  English teacher, the UK


I am a UK native English speaker, London University graduate with a postgrad diploma in translation from Paris.


I have worked with corporate clients in France for over 20 years, then was a university teacher in China, and for the past 2 years an online English teacher for customers in Europe, Russia and China.


I love teaching business or general language, helping you to solve grammatical problems in a rational way, guiding you through online exercises which will enable you to progress quickly. I can give you an approximate duration of tuition, based on your level in order to attain your objectives. Am very flexible and patient. Have been a teacher all my life and can adapt to your native language, by stressing points which may seem difficult due to cultural and linguistic differences. Would love to hear from you.

 


 

 victor_400_07

Victor - American, Ohio, USA, TEFL certificate


Hello future student,


My name is Victor and I'm an ESL teacher from the United States.

As a well-traveled and worldly individual, I bring with me years of ESL teaching experience of all different levels and specialties.  I have a TEFL certification, a Bachelor's Degree in English and Creative Writing, and a deep passion for the English language.  


I specialize in the written word, but also can help you with your business English, grammar, and of course, conversation skills. 

I'm available to teach you online most weekday afternoons, and some evenings and weekends

I look forward to meeting you and having a pleasant cultural exchange.

 

Shall we set up a time for the training?

 

Best,

V:)

 


 

mark Mark  -  English, TEFL certificate

 

My name is Mark. I am from England. I have been working as an English Teacher for 11 years. I have a BA (Hons) degree in Media Production from The University of Humberside in England and a  TEFL Certificate from the United Kingdom.

My work experience includes Teaching in International English Academies in England and Spain. I teach General English, Business English, English for Business Presentations, IELTS and Cambridge exam preparation and many other tailor-made courses.

I am very passionate about teaching English. I aim to provide productive and interesting classes for my students.  I encourage my students to speak English at all times during their classes.

I try to understand the students background and personality which helps me to assist students improve their English.

I am very patient, so you can feel comfortable and at ease during my classes.


 

new_picture_02

Joris -  Canada

 

Hi, how are you?


My name is Joris or George. I am from Thornhill (near Toronto) in Ontario, Canada. Originally I am from the Netherlands (Holland).

I would like to teach you English as a Second Language or English as a Foreign Language.


I have been teaching in China for nearly 8 years at several different Universities, Colleges and Medical Schools. I wrote books concerning Hotel English and Hospital English so I also could teach English in Hotels and Hospitals. These are both English for Special Purpose (E.S.P.), I can also teach you the E.S.P. called Business English. But first of all I teach the daily English, the English you use every day, or the conversation English. This means Speaking and Listening, but when speaking and listening, you also ought to know how to read and therefore know how to writeJ.

Although I may be far away, I am nearer by then you may think, because I will teach you by computer, Online!!! So I can write, listen and speak with you directly, and SEE you!!!J

I would love to teach YOU!!! My teachings are relaxed, fun, easy, but still working hard, I have a personal teaching style, coaching you, supporting and helping you. Will you join my teachings? I hope to see and meet you soon.

 

  
 

Nájdete nás aj na Facebooku
facebook-buttons-28-56-

© 2010 BE - school
Všetky práva vyhradené.
Business English School, s.r.o.
Andreja Kmeťa 13
Martin, 036 01
www.be-school.sk