Get your English ready...
be-school
E-learning

Cena E-learning

 

Dĺžka vyučovacej hodiny je 45 alebo 60 minút (podľa vzájomnej dohody). 

Cenník : viď. bod 4. nižšie 

 

Postup pri úhrade ceny za dištančné vzdelávanie je nasledujúci :
----------------------------------------------------------------------------------

 

1. Po zeregistrovaní sa poslucháč obdrží email od Business English School potvrdzujúci registráciu a informácie na zaplatenie dohodnutého počtu vyučovacích hodín na vytvorenie finančného kreditu.

 

2. Prvá hodina v systéme E-learning je bezplatná.

 

3. Minimálna hodnota kreditu je cena 10 vyučovacích hodín.

 

4. Cena výuky v systéme E-learning je rovnaká, ako pri modeli Flexi kurzov (viď. TU)

 

5. V prípade, že si poslucháč vyčerpá celú hodnotu kreditu a plánuje pokračovať v E-learning bude mu e-mailom zaslaný podklad na doplnenie kreditu o hodnotu ďalších 10 vyučovacích hodín.

 

V prípade, že sa poslucháč nezúčastní plánovanej vyučovacej hodiny bez ohlásenia neprítomnosti (z rôznych dôvodov), nemá nárok na vrátenie poplatku za túto vyučovaciu hodinu.

 

Podrobné podmienky prihlasenia sa a podoby kurzu môžete získať na 0905 325697 alebo info@be-school.sk 
 

Nájdete nás aj na Facebooku
facebook-buttons-28-56-

© 2010 BE - school
Všetky práva vyhradené.
Business English School, s.r.o.
Andreja Kmeťa 13
Martin, 036 01
www.be-school.sk