Get your English ready...
be-school

TOEFL Practice Online

Test je vytvorený z "ostrych" TOEFL testov, ktore boli po roku stiahnuté. Záujemci o testy sa môžu na test prihlasit v Business English School. Po objednaní testu dostanú prístupové kódy na prihlásenie sa na test. Po registrácii je kód platný 18 mesiacov.

 

Skúšobný test z anglického jazyka dostupný online, nevyhnutný pri príprave na oficiálnu skúšku TOEFL® iBT. Možnosť skúšobného vykonania TOEFL v každom okamihu a otestovania svojich schopností pred oficiálnou skúškou.

 

Kontext

Skúšobný, počítačový test TOEFL® iBT, hodnotiaci úroveň pokročilosti všetkých jazykových kompetencií: počúvania, čítania, rozprávania a písania v akademickom prostredí, určený hlavne osobám, ktoré chcú študovať a pracovať v zahraničí.

Testované úrovne

B1-C2

Stupnica hodnotenia

Stupnica 0-120 bodov

Trvanie

4 hodiny (v ponuke variant bez merania času)

Formát

Štyri skúšobné sekcie:

·         Čítanie - 60-100 minút, 36-70 otázok

·         Počúvanie - 60-90 minút, 34-51 otázok

·         Rozprávanie - 20 minút, 6 otázok

·         Písanie - 50 minút, 2 otázky

Bodovanie: 0-30 bodov za každú sekciu

Skúšobné úlohy: odpovede na otázky k mini-prednáškam a dialógom, dopĺňanie textov vetou, ktorá najlepšie zapadá do kontextu, vyjadrovanie názorov, vyjadrovanie výpovede argumentujúcej názor skúšaného, voľba jednej z možností. Rozprávanie na základe počutého a/alebo prečítaného, písanie na základe počutého a/alebo prečítaného.

Najdôležitejšie výhody

·         TOEFL® Practice Online je úplná simulácia celej skúšky TOEFL® iBT

·         Skúšaný dostáva tzv. feedback analysis – opisné hodnotenie zručností s poukázaním na zručnosti, ktoré si vyžadujú zlepšenie

·         Funkcia Review umožňuje dôkladnú analýzu otázok, vlastných odpovedí, chýb

·         TOEFL® Practice Online možno riešiť so simuláciu presnej dĺžky trvania skúšky alebo vo variante bez merania času

·         Výsledky sú známe do 3 pracovných dní

Dostupnosť

K dispozícii online 24 hodín denne, 7 dní v týždni

Použitie

Príprava na oficiálnu skúšku TOEFL® iBT 
 

Nájdete nás aj na Facebooku
facebook-buttons-28-56-

© 2010 BE - school
Všetky práva vyhradené.
Business English School, s.r.o.
Andreja Kmeťa 13
Martin, 036 01
www.be-school.sk