Get your English ready...
be-school

Študenti individuálne

Cenník Flexi kurzov je závislý od počtu účastníkov v skupine a počtu hodín, ktoré má záujem účastník/účastníci absolvovať.


V rámci Flexi kurzov poskytneme účastníkom frekvenciu výuky, čas výuky a obsah jednotlivých tém podľa vzájomnej dohody (chceme maximálne vychádzať v ústrety pri plnení Vašich požiadaviek).

Dohodnutie uvedených podmienok je možné formou osobného rokovania (v sídle spoločnosti Business English School) alebo na základe telefonického rozhovoru (doporučujeme osobné stretnutie).


Účastník pri zahájení kurzu vyplní záväznú prihlášku, v ktorej sú obsiahnuté dohodnuté podmienky. Zároveň uhradí príslušný poplatok a to najneskôr do termínu 1.realizovanej hodiny.


 

Cenník je platný od 1.januára 2013 
 

Nájdete nás aj na Facebooku
facebook-buttons-28-56-

© 2010 BE - school
Všetky práva vyhradené.
Business English School, s.r.o.
Andreja Kmeťa 13
Martin, 036 01
www.be-school.sk